Suomessa on paljon erilaisia teattereita ja niiden tarjonta on monipuolista. Aina on kuitenkin olemassa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta nauttia teatteriesityksistä. Teatterilippujen hinta poissulkee ison osan ihmisiä: jos tulotaso on matala ja kaikki rahat menevät elämiseen, teatteriesityksestä on turha haaveilla.

Teatteria voi kuitenkin harrastaa myös toisin – tekemällä sitä itse. On olemassa erilaisia harrastelijateatteriryhmiä, joihin voi liittyä tai sellaisen voi perustaa myös itse. Monessa oppilaitoksessa on opiskelijateattereita, joissa voi tehdä teatteria yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Monenlaista iloa teatterin tekemisestä

Ihmiset harrastavat erilaisia asioita. Joku saa iloa siitä, että lukee kaiken mahdollisen tiedon bitcoineista ja esimerkiksi bitcoinpikaosto.com -sivusto on tullut tutuksi. Toinen nauttii romaanien lukemisesta ja kolmas harrastaa teatterin tekemistä. Tärkeintä on löytää itselle mielekäs harrastus.

Teatterin tekeminen tarjoaa hienon väylän itseilmaisuun. Sosiaaliset taidot kehittyvät, kun tekee teatteria yhteistyössä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa ja yhdessä tekeminen voi auttaa kehittämään myös ongelmanratkaisutaitoja. Esiintyminen voi lisäksi lisätä luottamusta itseen ja omiin kykyihin, jonka myötä rohkeus tehdä erilaisia asioita elämässä kasvaa. Ohjeiden mukaan toimiminen ja vuorosanojen opetteleminen taas voivat edistää itsekuria ja keskittymistä. Se, että pystyy eläytymään jonkun toisen rooliin, voi avata itselle uusia näkökulmia. Näytteleminen voi myös tarjota mahdollisuuden käsitellä omia vaikeita henkilökohtaisia asioita, kuten surua ja menetystä.

Teatteritoiminta kuntoutusmuotona

Teatteria käytetään erilaisissa ympäristöissä myös kuntoutusmuotona. Teatteria tehdään esimerkiksi vankien, mielenterveyskuntoutujien ja pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Teatterin edut kuntoutusmuotona ovat moninaiset, sillä teatterin tekemiseen liittyy niin monta puolta. Siihen liittyvät myös teosten suunnitteleminen, tarinaan tutustuminen yhdessä ja itse esiintyminen.

Teatterin tekeminen voikin auttaa vähentämään stressiä, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Jos elämä on ollut turvatonta, näyttelemisen kautta voi tutkia ja ilmaista tunteitaan turvallisessa ympäristössä. Teatterissa myös liikutaan, mikä voi auttaa parantamaan fyysistä kuntoa.

Lopuksi

Teatterin tekeminen voi tuottaa uskomattoman paljon iloa ja hyvinvointia kaiken ikäisille ja eri taustaisille ihmisille. Näyttelitpä sitten mieluummin draamaa tai komediaa tai kaikkea siltä väliltä, teatteri voi auttaa sinua löytämään uusia puolia itsestäsi. Näytteleminen harrastuksena on loistava tapa tutkia omia tunteita ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Teatteriharrastuksen parista voit saada elinikäisiä ystäviä itsellesi!

By admin